02 Ekim, 2012

AK Parti 3 dönem sonra seçilmeme yasağını gevşettiAK Parti  4. olağan Büyük Kongresi'nde tüzüğünde kapsamlı bir değişiklik yaptı. Milletvekilleri ve belediye başkanları için kesintisiz 3 dönem görev yaptıktan sonra en az bir dönem ara verme hükmü getirildi. Tüzüğün 75'inci maddesi de ''Parti Genel Başkanı, büyük kongre tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kişi kurucu genel başkanlık hariç, kesintisiz en fazla 4 olağan dönem genel başkan seçilebilir, ancak ara veren kimseler tekrar aynı göreve seçilebilir'' olarak değiştirildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin başkanlığındaki Divan'a sunulan tüzük değişikliği teklifine göre, AK Parti tüzüğünün 24'üncü maddesinin son fıkrası, ''Aynı kişi kesintisiz en fazla 3 olağan dönem, belde başkanı seçilebilir ancak ara veren kimseler tekrar aynı göreve getirilebilir'' şeklinde değiştirildi.

26'ncı maddesinin belde yürütme kurulu üyelikleriyle ilgili 3'üncü fıkrası ise yürürlükten kaldırıldı.

AK Parti tüzüğünün 27'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan, ''belde yönetim kurulu tarafından seçilen yardımcılarından'' ibaresi, ''belde yürütme kurulu üyelerinden'' olarak değiştirildi.

Tüzüğün 31'inci maddesinin son fıkrası da ''Aynı kişi kesintisiz en fazla 3 olağan dönem, ilçe başkanı seçilebilir. Ancak ara veren kimseler tekrar aynı göreve getirilebilir'' şeklinde değiştirildi.

AK Parti tüzüğünün 36'ncı maddesinin son fıkrası, ''Aynı kişi kesintisiz en fazla 3 olağan dönem, il başkanı seçilebilir. Ancak ara veren kimseler tekrar aynı göreve getirilebilir'' olarak değiştirildi.

Tüzüğün 44'üncü maddesine 8'inci fıkra olarak, ''Kongrenin açılışı sırasında delegelerden yazılı teklif gelmesi halinde kongre divan başkanı ile divan üyeliği seçimlerini liste yöntemine göre birlikte ve aynı anda yapılmasına açık oylamayla karar verebilir'' hükmü eklendi.

Tüzüğün 69'uncu maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan, ''üye tam sayısının'' ifadesi, Siyasi Partiler Kanunu'ndaki hükümle uyumlu hale getirilmesi için, ''büyük kongre üye tam sayısının'' şeklinde değiştirildi.

AK Parti tüzüğünün 83'üncü maddesinin 2 ve 3'üncü fıkralarında yer alan ''29'' ibaresi, ''30'' olarak değiştirilerek, gençlik kollarına üye olma üst yaş sınırı yükseltildi.

AK Parti tüzüğünün 132'inci maddesinin birinci fıkrası, ''AK Parti listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, kesintisiz en fazla 3 dönem aynı görevi yürütebilirler. Ancak ara veren kimseler, tekrar aynı görevlere aday gösterilebilir'' hükmüyle değiştirildi.

AYRINTI ŞU: OLAĞANÜSTÜ KONGRE DE, BÜYÜK KONGRE SAYILIYOR

Tüzük değişikliğindeki o küçük ama önemli ayrıntı da, parti genel başkanının seçimine ilişkin 75. maddede yer aldı.

AK parti Kongresi'nde yapılan değişiklikle, 75. madde, "Parti Genel Başkanı, büyük kongre tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kişi kurucu genel başkanlık hariç, kesintisiz en fazla 4 olağan dönem genel başkan seçilebilir, ancak ara veren kimseler tekrar aynı göreve seçilebilir" olarak değiştirildi.

Ancak madde yazılırken, "Büyük kongre"nin, olağan mı, yoksa olağanüstü kongre mi olduğuna ilişkin bir ibare koyulmadı.

AK parti kaynaklarına göre bunun hukuki sonucu şu olur;
Recep Tayyip Erdoğan partinin kurucu genel başkanı. Kuruculuk dışında, dördüncü dönemi de dünkü kongre ile başladı. Yani Erdoğan, tüzük gereği bir sonraki AK Parti kongresi'nde aday olamayacak. Parti Genel Başkanı olarak bir başka isim seçilecek.

Ancak partiden talep gelmesi ve bu çerçevede kısa süre içinde "olağanüstü kongre" toplanması halinde, Erdoğan yeniden Genel Başkan seçilebilecek. Olağan Kongre ile olağanüstü kongre arasındaki zaman dilimi de, Erdoğan'ın Genel Başkanlığa ara verdiği dönem olarak sayılacak.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails