İki Dudak Demokrasisi Nedir?

İki dudak demokrasisi, milletin iradesinin yerini, siyasi partilerin genel başkanları ve yakın bir ekibinin aldığı, demokrasinin biçimsel "oyuna" dönüştüğü bir vesayet rejimidir.

Milletvekilleri doğrudan halk tarafından seçilmez. Önce partinin genel başkanı(lideri) ve kendisine yakın bir ekip, milletvekilli aday adayları arasından milletvekili olabilecekleri tek tek belirler.

Liderin iradesi dışında kimse, seçimlerde "seçilebileceği" yerden aday olamaz. Yerel veya genel seçimlerde de adaylar, aynı biçimde merkez yoklaması, eğilim yoklaması vb. adı altında tamamen anti demokratik bir süreçle belirlenir.

Seçimlerde halk "seçilmiş" milletvekillerinin arasından "seçilecek sıralara" konmuş adayları tasdikler.

İki dudak demokrasisi'nde milletvekillerinin temel işlevi, büyük çoğunlukla yasal prosedürün işlemesi için gereken parmak hesabını denkleştirmekten ibarettir. Yasama organının üyesi gibi değil, yürütmenin emrinde bir "tasdik aracı" olarak çalışır, milletvekilleri: Hele tek parti iktidarı söz konusuysa, sadece inip kalkan, alkışlayan bir "el" haline dönüşür.

Bu yapı, siyasi partiler rejiminin dokularına işlemiştir. Tüm uygulamalara egemendir. Siyasi partilerin il, ilçe başkanları asla genel başkanlara rağmen seçilemez, seçilirse ilerde "kan uyuşmazlığı", "ortak dil oluşturamama", "genel merkezin hızına yetişememe" vb. gerekçelerle ya görevden alınır ya da istifa etmek zorunda bırakılır. Çünkü bu düzende partilerin liderleri olmaz, liderlerin partileri olur. Hayat izin verse ilelebet payidar olacak olan da budur.

Türkiye'de siyaset yapmak, "iki dudağın" icazetine mahkum olmaktır. Bu dudakların birbirinden farkı yoktur, sağ, sol, merkez farketmez, bu "dudaklar" hangi ideolojiden olursa olsun, kendinden başkasını konuşturmaz, dinlemez!

Askeri/bürokratik vesayetten beslenenler, liderlerin sultasına indirgenmiş, siyaset yapmayı belli kişi ve zümrelere boyun eğme, itaat ve sadakate dönüştürmüş bu yapı ile kolkola, Türkiye'nin yıllardır gerçek bir "demokrasi"ye kavuşmasını engelliyorlar. Üstelik iktidarda, veya muhalefette olsun, tüm siyasi partilerin içinde yer aldığı değişmez bir sarmaldır bu.

Siyaset yapma, siyasete katılarak Türkiye'yi dönüştürme yolunda istekli, genç, eğitimli, donanımlı kitlelerin uzun yıllar siyasetten uzak durması ve tutulması süreci de böyle gelişti. Siyaseti millet nazarında "kötü" yapan önemli nedenlerden biri de, lider ve ekibine "boyun eğmeden", tabi olmadan özgür ve bağımsız düşüncelerle siyaset yapılamamasıdır. Bunu yıkmayı deneyenler, kabullenemeyenler, ya tasfiye olmakta, ya siyasetten uzaklaşmakta ya da siyasete hiç adım atmamaktadırlar.

En kötüsü bu yapıdan yakınarak "yeni" parti kurmaya girişenler, aynı zihniyeti yaşattıkları "küçük olsun benim olsun" partilerini aşamamakta, siyasette bu düzenin daha da kökleşmesine aracılık etmektedirler.

Bu antidemokratik yapı sayesinde "askeri/bürokratik vesayet" de daha rahat egemenlik kurarken, "siviller" Türkiye'nin demokrasisinin hep emekleme çağında kalmasına yol açmaktadırlar.

İki dudak demokrasisi, bir tür sivil vesayettir. Sivilleri, askeri ve bürokratik egemenler karşısında zayıf bırakan, yine "sivillerin" sınırları ve kuralları çok önceden çizilmiş, bir oyun alanı içinde güç devşirdiği, devletin belli olanaklarını paylaştırdığı/dağıttığı, patronaja dayalı amorf/çarpık "otoriter" bir yapıdır.

Farklı "vesayet" alanlarının birbiri içine girdiği bu yapıda çatışma, iktidarın/gücün paylaşımından çok, nüfuz alanlarının genişlemesi ve daraltılması noktasında çıkmaktadır.

Anayasa'nın, mevcut yasal düzenlemelerin bile engel olamadığı "iki dudak demokrasisi" kırılmadan, "aydın" kitledeki "vesayet" algısı bu yönde bir dönüşüm geçirmeden, Türkiye'nin temsili bir demokrasi olarak nitelendirilmesi olanaksızdır. Temsili demokrasimiz bu nedenle tam bir demokrasi "temsili"ne dönüşmüştür.

Türkiye'de "egemenlik" hiçbir biçimde halkın değildir. Türkiye, iktidara angaje genel başkanlar ve ekiplerinin kendi seçkinleriyle birlikte "demokrasicilik" oynadığı bir oligarşiye dönüşmüştür.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails