06 Temmuz, 2017

İki açıklama!

Kapatılan FP ve sonrasında da AKP Kurucu Üyesi ve Ankara Milletvekili olan Ersönmez Yarbay, AKP içinde yer almasına karşın, partinin kuruluşundan itibaren parti içi demokrasiyi savunan tutumuyla, farklılığıyla biliniyor. Yarbay, son olarak düşüncelerini, ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi (Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutulmak)’ adlı kitabında dile getirdi. Halen AKP içinde yer alan ancak parti ve ülke içi tam demokrasi isteyen, Yarbay’ın son günlerdeki sıcak tartışmalara ilişkin görüşleri şöyle:

-Önce tüzüğü değiştirdiler: Biz FP’nin kapatılmasından sonra AKP’yi kurduk. O dönemde beni davet ettiklerinde ben parti içi demokrasi olacaksa kurucu olabileceğimi söyledim. Gerçekten de çarşaf listenin olduğu, parti yönetimlerinin genel başkan değil, parti teşkilatı ve kongrelerde belirlendiği demokratik bir tüzük yazdılar. Ancak iktidara gelir gelmez, hemen olağanüstü kongre toplayıp tüzükteki bu demokratik maddelerin tamamını kaldırdılar. O kongrede ben bu tüzük değişikliklerine tek başıma muhalefet ettim.

Gül ve Arınç'ı uyardım: Şimdi tek adam tartışmaları var. Ben tüzükteki demokratik maddelerin değiştirilmesinin tek adamlığa gidiş olduğunu ta o zaman söyledim. Benim muhalefetimin nedeni de buydu. Hatta bizzat o zaman gidip Abdullah Gül’e de Bülent Arınç’a da bunu söyledim. Onları, ‘Bu değişiklikler tek adamlığa gidiştir. Hep birlikte engel olalım’ diye uyardım. Ancak onlar, ‘Şimdi parti içinde görüş ayrılığı zamanı değil, birlik beraberlik zamanı. Bunların zamanı değil’ diyerek sustular. Şimdi yıllar sonra tek adamlıktan yakınanlara yıllar önce yaptığım uyarıları dinlemediklerini hatırlatmak isterim

Bu sözleri özellikle "iki dudak demokrasisi" çerçevesinde buraya not düşüyorum. Ayrıca daha önce atladığım Kılıçdaroğlu'nunşu sözleri de not düşmek gerekir diye düşünüyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini biraz gecikmeli de olsa buraya kayıt düşelim. Bu sözün parti içi demokrasi ve siyasi partiler yasası ile ne derece uyumlu olduğunu da sorarak...

"Bütün baskılara, saldırılara rağmen, silahlı ve silahsız, bütün eşit olmayan koşullara rağmen bu ülkenin seçmenlerinin yarısı sandığa gitti ve demokrasiden yana tavır koydu. Bu olağanüstü değerlidir. Bu değeri korumak her CHP'linin boynunun borcudur. Parti içi mücadele, parti içi kavga... Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım."  (2 Mayıs 2017 TBMM Grup konuşması) Link için tıklayın.

28 Kasım, 2016

OHAL ile ANAYASA yapmak...

OHAL olan bir ülkede ne yeni Anayasa tartışılır ne yeni Anayasa yapılır. Meclis'te kendi başlarına komisyonlarla, pazarlıklarla, maddeleri saklayarak, milletvekili hesaplarıyla yapılan sadece bir aldatmacadır.

15 Temmuz'da FETÖ'cülerin bu ülkenin yıllarını çalan, insanlarını katletmekten ve TBMM'yi bile bombalamaktan çekinmeyen hain darbe girişimleri en küçük ayrıntısına kadar açığa çıkarılmalıdır. Bu konuda özellikle ihmali bulunan, buna katılan ya da açık-örtülü destek veren her türlü kişi ve kurum sonuna kadar cezalandırılmalıdır.

Ancak bu darbe girişimi ülkenin muhalif unsurlarının susturulması ve tasfiyesi için bir "bahane" olarak kullanılmamalıdır. Bunun en çok, bu sinsi ve ülkenin en temel kurumlarına sızmış, hatta ele geçirmiş görünen FETÖ melanetinin işine yarayacağı aklı selim yöneticiler tarafından görülmelidir.

OHAL bir ülkenin "olağanüstü" koşullarına olağanüstü çözümler gerektiğinde başvurulan Anayasal bir argümandır. Ancak bu argümanı yeni bir Anayasa yapma, ülkenin rejimi konusunda tartışmalar yürütme, değişiklikler yapma aşamasında yürürlükte tutmak, her türlü haklı, haksız çabanın anlamını ve içini boşaltacaktır.

Sonuçları ne olursa olsun, ne kadar kapsamlı olursa olsun, referandum vs. hepsi son tahlilde göz göre göre gerçekleştirilen bu ihmal yüzünden iflas edecektir. Somut hiçbir şey ortaya çıkmayacaktır. Yapılanlar sadece ve yine milletin, ülkenin vaktini çalmaktan başka da bir şeye yaramayacaktır.

OHAL ilan edip KHK'larla bir ülkeyi ancak "idare" edersiniz, ama asla kükreseniz, zıplasanız, tepinseniz de yönetemezsiniz.

Yine tekrarlıyorum ülkenin temel sorunu ANAYASA değil, demokratik bir siyasi partiler ve seçim yasasıdır. Demokratik bir siyasi partiler ve seçim yasası ile oluşmuş bir Meclis'in yaptığı Anayasa ancak milli iradenin temsilini gerçekten sağlayabilecektir.

Bunun ön koşulu da Anayasadan önce siyasi partiler ve seçim yasalarını demokratikleştirmek, lider ve ekibinin siyasi partilerde milletin iradesine ipotek koymasını sağlayan "yasal oligarşi"ye son vermekten geçmektedir.

Türkiye'nin on yıllardır değişmeyen temel sorunu "İki dudak demokrasisi"dir.

28 Ocak, 2016

MHP'de iki dudak demokrasisi

MHP'de olağanüstü kongre talebiyle imza toplayan muhalifler, hem Türkiye demokrasisi için yeni bir sınav verecekler, hem de süreç boyunca yaşananlar Türkiye'nin nasıl bir "iki dudak demokrasisi" olduğunu herkese tekrar gösterecek.

Bir siyasi partiler yasası düşünün bir partide muhaliflere, Olağanüstü Kongre'yi toplamak için yeterli imzayı buldukları halde bunu gerçekleştirme şansını açıklıkla sağlamasın. Bunu engelleyebilecek bir parti tüzüğü hazırlanmasına izin versin. Siyasi partileri mevcut yönetim ve genel başkanların insafına terk etsin. Bugün karşılaşılan temek sorun Siyasi Partiler yasasının 12 Eylül'den beri korunan, hatta bizzat "siviller" tarafından daha da geriletilen anti demokratik yapısıdır ve bugüne kadar bu yapıya hiçbir iktidar sürekli dillendirmesine rağmen dokunmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşananlar bugün birçok siyasi partimizdeki muhaliflerin kaçınılmaz kaderidir. 

Trajik olan bugün muhalif olup bunları dile getirenlerin düne kadar genel başkan ve ekibinin bir parçası olarak mevcut yapıdan hiç şikayetçi olmamalarıdır. Muhalifler Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin iki dudağı arasından "milletvekili" gösterilirken, adaylaşma süreci böyle gelişirken, parti içi demokrasi lider sultasına indirgenirken her zaman sessiz kalmışlardır.

MHP'de yeni genel başkan adayları Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan, olağanüstü kongre için topladıkları 543 imzayı, avukatlar aracılığıyla genel merkez yazı işleri müdürlüğüne 15 Ocak'ta teslim etmiş, imzaları teslim almayacağı iddia edilen genel merkez, muhalif delegelerin isimlerini öğrenebilmek için imzaları kabul etmiş ve inceleme başlatmıştı.

Gelinen noktada bazı isimlerin parti üyesi olmadığı, dolasıyla imza veremeyeceği söyleniyor.Muhaliflerin mahkemeye başvurması halinde söz konusu isimlerin mahkemeye sunulacağı belirtiliyor.

Tekrarlıyorum, bugün MHP'de yaşananlar Siyasi Partiler Yasası tümüyle değişmeden her partideki muhaliflerin kaderidir. Türkiye'nin yönetim sistemi, değiştirilmesi neredeyse imkansız genel başkanların/liderlerin zekası, kapasitesi ve dar ekiplerinin vizyonuna indirgenmiş, parti örgütünün tamamen buna hizmet ettiği bir "iki dudak demokrasisi"dir. 

Partiyi tamamen Genel başkan ve ekibinin biçimlendirmesine, mevcut yapının asla bozulmamasına, kaybedilen her seçimden sonra gerekirse "ekip" değişikliği ile hiçbir şey olmamış gibi yola devam edilmesine izin veren bir siyasal yapıda gerçek bir değişim olanaksızdır. 

Ülkenin temel sorunlarını çözememesinin, bir türlü demokratikleşememesinin, temel hak ve özgürlüklerin sadece lafta kalmasının, siyasete yeni insan, düşünce, vizyon kazandırılamamasının altında yatan en önemli unsurlardan biri de budur.

19 Ocak, 2016

CHP Kurultay Sonuç Bildirgesi'nde demokratik siyaset

CHP 35. Olağan Kongresi 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde "Demokrasi Değişim ve Kardeşlik" sloganı öne çıkarılarak Ankara'da gerçekleştirildi. Bu kongrede her zaman olduğu gibi, demokratik siyaset ve  parti-içi demokrasi konularında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay ve genel başkan adaylığı konuşmalarında ciddi vurgular yaptı. Bu yaklaşım 21 maddelik Kurultay sonuç bildirgesine de yansıdı.
Sonuç Bildirgesinin özellikle 4. ve 5. maddelerinde hem siyasi partiler ve seçim yasalarındaki değişimin zorunluluğuna dikkat çekerken hem milletin vekilini milletin seçmesine hem de parlamentonun güçlendirilmesine özel vurgu yapıldı.

Bu maddeler şöyle:


  • Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasaları, milli iradenin kusursuz temsilini sağlamak üzere değiştirilmeli, lider sultasına son verilerek milletin vekilini milletin seçeceği, halkın iradesinin Meclis’te baraja takılmadan temsil edilebileceği demokratik siyaset rejimi getirilmelidir.

  • Kuvvetleri tek elde toplamaya dönük girişimler boşa çıkarılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter demokrasi güçlü ve etkin kılınmalıdır. Parlamento güçlendirilmeli, parlamento üzerindeki her türlü vesayete son verilmelidir.
Öncelikle CHP'liler sonra da tüm seçmenler bu sonuç bildirgesinin, vaatlerin, saptamaların nasıl uygulandığı konusunda sıkı takipçi olmak zorunda.

İki dudak demokrasisi'nin sona erdirilmesinin ilk koşulu, hatta demokratik bir Anayasa'ya Türkiye'nin sahip olmasının temel zemini yeni bir siyasi partiler ve seçim yasası yaparak, seçim barajının %3-5 oranına çekilmesinden geçiyor. Bunlar gerçekleşmeden tam anlamıyla demokratikleşmek, milletin kendi vekilini seçmesi, parlamentonun ve milletvekillerinin saygınlığının artması ve lider sultasından kurtulmak gibi bir şansımız yok.

08 Nisan, 2015

2015 seçimlerinde de "iki dudak" görev başında

7 Haziran 2015 seçimi için milletvekilliği adaylık süreçleri yine iki dudak demokrasisi'nin Türkiye'de nasıl hüküm sürdüğünü kanıtlar nitelikteydi. Aday adayları, adaylaşma sürecinde Genel merkezlerde kendilerini genel başkan ve ekiplerine beğendirmek için adeta çırpındılar.

Buraya bu notu düşmek boynumuzun borcu, CHP Türkiye'de birçok ilde "sağlıksız" üye yapısına rağmen ön seçim yaptı ve adaylarının büyük kısmını böyle belirledi. Katılımın %50 civarında olduğu ön seçim birçok il ve seçim çevresinde sağlıksız üye yapısının, delege ağalığından üye ağalığına geçişin de bir fotoğrafını sundu. Ama öyle ya da böyle üyeler uzun yıllardır ilk kez milletvekillerini seçtiler. 550 kişilik milletvekili listesinin 362'sini ön seçim ya da eğilim yoklaması ile CHP teşkilatı/üyeleri tarafından belirlendi.

Seçilebilecek yerler için "kontenjan" adaylarını yine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu belirledi ve Parti Meclisi'ne onaylattı. Genellikle 1. 3. 5. 7. 9. sıradaki milletvekilleri ya da CHP'nin milletvekili çıkardığı illerde seçilebilecek 2 sıra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlendi. Ancak diğer partilerde yaşanan görüntüye bakınca CHP'deki ön seçim kadın aday adaylarını yine görmezden gelen tüm eksiklerine rağmen  "iki dudak demokrasisi"nin kırılması yolunda büyük bir adımdır. 

Bununla birlikte diğer partiler açısından antidemokratik süreçlerle ilgili hiçbir değişiklik olmadı.. MHP yine sadece teşkilata ve kamuoyuna "görüş" sordu, tümü aday olan MYK üyeleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile birlikte tüm milletvekili adaylarını belirledi. YSK'ya liste gittiği zaman birçok MHP milletvekili bu kez "tercih" edilmediğini de öğrendi.

HDP de adaylar ön seçim yapılmadan yine "danışma" ve sivil toplumdan görüş alma gibi mekanizmalar işletilerek belirlendi. Üyelerinin önüne ön seçim sandığını koyamayan, ancak kadın adaylar konusunda yine rekor kıran HDP'de adaylaşma sürecindeki İmralı (Abdullah Öcalan), Kandil, PKK vesayeti iddiaları yerini korumaya devam etti.

AK Parti demokratik bir biçimde adayları belirliyorum görüntüsü yaratmak için adeta çırpındı. Ama daha önce vazgeçtiği komik, antidemokratik görüntülere yeniden döndü. Temayül yoklamasında delege, ana kademeler ve başkanlarına kullandırdığı oylar bütün Türkiye'de sayılmadan, çuvallarla AK Parti genel merkezine gönderildi, sonuçlar kamuoyuna açıklanmadı. Adaylar kaçıncı sırada çıktıklarını il başkanlıklarından ya da kulis faaliyetleri ile öğrendiler. Daha sonra bütün illerde STK'ların başkan ve yönetim kurullarının aday adayları ile ilgili görüşlerini alacağız diyerek bir gün önce haber verdikleri il teşkilatlarına ertesi gün oylama yaptırdılar. Aday adayları tarafından hummalı bir çalışma ile haberdar edilebilen STK başkan ve yöneticileri gelip oy kullandı, bunların sonuçları da bir çuvala doldurulup Genel Merkeze götürüldü, orada sayıldı, açıklanmadı.AK Parti'de seçimlerin demokratik olmasının en temel ölçütü gizli oy açık sayım, gizli oy gizli sayıma dönüştürüldü. Aday adayları mülakat, kamuoyu araştırması gibi komisyon çalışmalarıyla elendi. Kalan aday adayları üst kurula sunuldu. Üst kurul listesiyle Başbakan ve Cumhurbaşkanı çalıştı, YSK'ya verilecek milletvekili listesine son biçim verildi. 

Cumhurbaşkanı'nın bu liste ile ilgili çalışmaları konusunda medyada açık açık şunlar yazıldı: "Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki “Üst Kurul” tarafından çalışmaları yürütülen liste için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da görüşleri alındı.  Listeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “devekuşu gibi başını kuma gömenleri not ettik” sözüyle tepki verdiği “paralel yapı” ile mücadele sürecinde partisinde sessiz kalanlara ilişkin “kara listesi”nin de etkisi olması bekleniyor. Erdoğan’ın biri “beyaz”, diğeri “kara” iki listesinin olduğu..."

Ayrıca AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay, partisinin YSK'ya sunulan aday listesi hakkında Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Aday belirleme sürecinde tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temas olduğu iddialarını şöyle yanıtladı"Bizim partimiz kurulalı beri, edindiğimiz birikimle biz geçen seçimlerde uyguladığımız hemen hemen yöntemleri uyguladık. Sadece STK sandığını ilk defa bu seçimde koyduk şehirlerimize. Onun dışındaki zaten çalışmalar yapılıyordu. Aday tespiti ile ilgili başta söylediğim geçerlidir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi bizim kurucu liderimizdir. Bu hareketteki yerini hepimiz biliyoruz." dedi.

Türkiye, "iki dudak demokrasisi" sorununu bu seçimlerde de ağır bir biçimde yaşadı, millet yine seçmen değil tasdikçi konumuna indirgendi. Milli irade, 3-5 genel başkanın iki dudağı arasında yine ufalanıyor.

Her zaman olduğu gibi iki turlu seçimlerin birinci turu dün tamamlandı, millet sadece seçilmiş milletvekilleri içinden bazılarının hangi sıradan parlamentoya gireceğine karar verecek. Demokratik olamayan siyasi partilerimizle oynadığımız "demokrasicilik oyunu"muz, siyasi partiler yasası ve seçim yasasında köklü değişiklikler yapılmadığı sürece, sürüp gidecek...

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails